Reference Jan Sevenhuysen

CEO of Messem International B.V.

Doel taaltraining Frans

“Ik heb een bedrijf dat gevestigd is in Marokko. Wij houden ons daar bezig met het invriezen van aardbeien. Ik wil me zakelijk beter kunnen uitdrukken in het Frans, zodat ik de leiding kan nemen in gesprekken met zowel Marokkaanse overheidsinstanties als met de boeren die voor ons werken.”

Programma

“Ik volg een vijfdaags programma waarbij ik in de ene week vier dagen les heb en in een andere week nog een dag. Ik krijg iedere dag privéles van vier verschillende taaltrainers. In die lessen ligt de nadruk op conversatie. Daarnaast werk ik aan het verbeteren van mijn woordenschat. Ik heb veel synoniemen geleerd van woorden die ik (te) vaak gebruik. Daardoor is mijn gebruik van de Franse taal rijker geworden.”

Ervaring

“Mijn taaltraining Frans ervaar ik als zeer professioneel maar ook heel persoonlijk. Alles loopt heel gesmeerd en overal is over nagedacht. Ik had een goed gevoel bij de intake en ik merkte tijdens de training dat die informatie goed gebruikt wordt en bekend is bij de trainers. De training is zo intensief dat ik geen tijd heb voor andere zaken. Ik vind het een pluspunt dat ik al op heel korte termijn een training kon volgen.”


Stay informed

Would you like to be the first to know about developments at Regina Coeli or in a specific language?
Just leave your email address with us and we will be happy to keep you informed.